Miło nam poinformować, że Uczennica klasy IIIa Magdalena Jezierska, została zakwalifikowana do udziału w prestiżowych warsztatach z chemii organizowanych przez Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk. W ramach tygodniowych warsztatów Magda będzie uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez utytułowanych i znanych naukowców jak prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza - odkrywca nowych reakcji chemicznych, autor książek, ponad 325 oryginalnych publikacji naukowych i 70 patentów, a także w indywidualnych, badawczych zajęciach laboratoryjnych pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Danikiewicza.

Magda od początku nauki w liceum aktywnie uczestniczy w bieżących lekcjach chemii i zajęciach pozalekcyjnych, wykazując zainteresowanie zagadnieniami znacznie wykraczającymi poza program nauczania.

Warto zaznaczyć, że IChO PAN to ośrodek, w którym swój początek mają wszystkie najważniejsze polskie odkrycia i wynalazki z zakresu chemii organicznej, syntezy nowych związków chemicznych i badań ich struktury, a możliwość udziału w zajęciach w Instytucie już na etapie liceum, to początek gwarantowanej, przyszłej kariery naukowej i olbrzymi sukces.

Gratulujemy!