Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie na okolicznościową gazetkę szkolną z okazji zbliżającego się XI zjazdu absolwentów szkoły.

Gazetki mogą składać zespoły redakcyjne zgłoszone przez poszczególne klasy. Każda klasa może przygotować nie więcej niż dwie propozycje.

Tematyka

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa – przeszłość/teraźniejszość/przysłość.

Wymagania formalne

  • Format gazetki nie większy niż A4
  • Liczba stron nie większa niż 10
  • Wielkość czcionki w tekstach dominujących -12
  • Wydruk papierowy i wersja elektroniczna pracy
  • Zamieszczone zdjęcia, wywiady i inne materiały źródłowe muszą być opatrzone metryczką bibliograficzną, wywiady osób powinny być autoryzowane, a zdjęcia opatrzone zgodą zainteresowanych osób na ich publikację

 

Ocenie podlega

  • Poziom językowy wypowiedzi
  • Wartość merytoryczna / informacyjna zamieszczonych materiałów
  • Samodzielność i zaangażowanie zespołu redakcyjnego
  • Oryginalność koncepcji dziennikarskiej
  • Walory estetyczne pracy

 

Miejsce składania prac / terminarz

Prace prosimy składać w sekretariacie szkoły do dnia 15 września 2018 roku.

Nagrody

  • Dofinansowanie do wskazanej imprezy klasowej np. wycieczki
  • Nagrodzony zespół redakcyjny: nagrody rzeczowe i najwyższa ocena cząstkowa z języka polskiego

Szczegółowych informacji udzielają panie:

Danuta Ułasiuk, Anita Woźnica, Edyta Litewnicka-Żuk