b_800_600_0_00_images_AKTUALNOSCI_smiernicki_Adam_STEC_44_OWT.jpg 

Adam Stec z klasy 3F został Finalistą XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej!

Adam brał udział w Finale 44. Olimpiady Wiedzy Technicznej w Gdańsku i zdobył wymaganą liczbę punktów potrzebną do uzyskania tytułu Finalisty.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wyższe uczelnie techniczne, w tym politechniki, w swoich regulaminach postępowania kwalifikacyjnego mają zapis: "Kandydat, który uzyskał świadectwo maturalne w roku ubiegania się o przyjęcie na studia i jest laureatem lub finalistą określonych olimpiad, konkursów i turniejów zostanie przyjęty na dane studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej lub otrzyma z danego przedmiotu maksymalną liczbę punktów."