b_800_600_0_00_images_AKTUALNOSCI_mkorbel_Spot_Uzal_ILO_Prus2018-04-12_02.jpg

 12 kwietnia w naszej szkole odbyła się debata młodzieżowa, dotyczącą przeciwdziałania powszechności dopalaczy i innych środków psychoaktywnych w ramach kampanii „Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga”.

Głównym celem debaty było zwiększenie poziomu wiedzy o zagrożeniach, jakie związane są z narkotykami i dopalaczami, ale też kształtowanie świadomości na temat negatywnego wpływu środków odurzających oraz skutkach prawnych z tym związanych.

Młodzież miała okazję wysłuchać  ekspertów zajmujących się problematyką uzależnień. Była to pani Dorota Krupińska - specjalista psychoterapii uzależnień, która pracuje w Poradni Profilaktyczno - Rehabilitacyjnej dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „Powrót z U” w Siedlcach. Skupiła się ona na problemach osób uzależnionych. Mówiła jak można rozpoznać takie osoby i jak im pomóc. Kolejnym ekspertem była pani sierżant sztabowy Małgorzata Mazurek z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, która omówiła zachowania ryzykowne młodzieży oraz  ich konsekwencje prawne.

Na zakończenie każdego wystąpienia był czas na zadawanie pytań i dyskusje. Debata z pewnością zwiększyła świadomość młodzieży na temat zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.