b_800_600_0_00_images_Absolwenci_2018-03-18_koncert_E_i_H_Niewiadomskich_02.jpg

18 marca 2018r. w ramach Niedzielnego Salonu Muzycznego, cyklu spotkań z muzyką klasyczną w wykonaniu i interpretacji najwybitniejszych artystów scen polskich, koncertowali  kwesynistka dr Ewa Rzetecka-Niewiadomska i baryton dr Hubert Niewiadomski.

To wspaniała okazja do poszerzenia muzycznych horyzontów, poznania nowych inspirujących osób ze środowiska muzycznego oraz zbliżenia się do sztuki. Przewodnikiem po kompozycjach Henry’ego Purcella i wykonaniach Ewy Rzeteckiej-Niewiadomskiej, była Kinga Anna Wojciechowska – redaktor naczelna magazynu Presto.

Henry Purcell pełnił funkcję kompozytora na angielskim dworze królewskim. Mianowany został kopistą Opactwa Westminsterskiego, a następnie jednym z organistów katedry królewskiej. Uchodzi za twórcę angielskiej muzyki narodowej, czego wyrazem może być uznanie jego opery Dydona i Eneasz za operę narodową. Wśród jego kompozycji znaleźć można liczne anthemy, ody, muzykę instrumentalną oraz sceniczną.

Ewa Rzetecka-Niewiadomska w roku 2003 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Łodzi w klasie klawesynu prof. Leszka Kędrackiego, a w 2008 roku studia podyplomowe w Konserwatorium Muzycznym w Genewie w klasie klawesynu solowego prof. Alfonso Fedi. W 2014 zdobyła tytuł Maestro al Cembalo w klasie prof. Leonardo Garcia Alarcon w konserwatorium genewskim i nagrodę specjalną Groux-Extermann za wystawienie opery Johna Blowa „Venus and Adonis”. Studiowała grę na organach w Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie prof. Ireny Wisełki-Cieślar, następnie u prof. Marcelo Gianniniego w Genewie i Liuwe Tamminga w Bolonii.
Koncertuje solowo jako klawesynistka i organistka, kameralnie i w orkiestrach, w Polsce i za granicą. Regularnie współpracuje z zespołem Atelier Baroque de l'Orchestre de la Suisse Romande (Szwajcaria) i Kapela Polonica, gra w duecie z flecistą Carlo Jansem jako zespół Duo impetuoso, barytonem Hubertem Niewiadomskim tworząc Duo Polonais oraz flecistką Eweliną Zawiślak jak Duo E&E wykonując muzykę współczesną na flet i klawesyn. Współpracowała przy wystawianiu oper barokowych z Teatrem Wielkim w Łodzi, jak również z szwajcarskim zespołem Cappella Genevensis.

Regularnie od 2010 bierze udział jako pedagog i akompaniator w międzynarodowym Forum for Flute and Piano w Luksemburgu. W 2009 roku nagrała płytę Barok w Europie wraz z flecistką Joanną Woszczyk- Garbacz, natomiast w 2011 roku - francuskie i angielskie miniatury do sonetów Andrzeja Żarneckiego. W 2017 roku dokonała nagrań suit klawesynowych H. Purcella, które ukazały się nakładem firmy DUX i są pierwszą płytą z suitami tego kompozytora w Polsce. Po uzyskaniu tytułu doktora pracuje jako adiunkt w łódzkiej Akademii Muzycznej.

Hubert Niewiadomski, baryton – siedlczanin, absolwent SP nr 9 im. H. Sienkiewicza i I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach. Edukację wokalną odbył pod kierunkiem prof. Katarzyny Zachwatowicz-Jasieńskiej (Warszawa), a następnie w klasie prof. Gillesa Cachemaille’a w Wyższym Konserwatorium Muzycznym w Genewie. Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez Alaina Garichota, Ulricha Koella, Irwina Gage, Roberta Tear, Omara Porras, Jean-Paula Fouchécourt i Tona Koopmana. Ukończył również studia informatyczne na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz uzyskał stopień doktora w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych na Uniwersytecie w Manchesterze. Pracował w CERN w Szwajcarii, był organistą Polskiej Misji Katolickiej w Genewie.
Obecnie Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Były wiceprezes i dyrektor ds. technicznych w Cledar sp. z o.o. Odpowiedzialny za koordynację techniczną, badania i innowacje. Uczestniczył w opracowywaniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie analizy ruchu internetowego, przetwarzania danych, obliczeń w chmurze, sieci szerokopasmowych i Cyber Security na rynek głównie amerykański. Były z-ca Koordynatora Analizy Danych w eksperymencie TOTEM w CERN. Projektował i wdrażał rozwiązania do akwizycji, przetwarzania, przechowywania i analityki danych o skali petabajtów pochodzących z Wielkiego Zderzacza Hadronów w Genewie. Autor znacznych innowacji w eksperymentach fizyki dyfrakcyjnej i w dziedzinie inżynierii akceleratorów. Nadzorował zespoły zajmujące się analityką danych a także licznych studentów i doktorantów. Współpracował w najlepszymi uniwersytetami i instytutami naukowymi a także z innowacyjnymi firmami w Dolinie Krzemowej. Uczestniczył w licznych wdrożonych, innowacyjnych projektach w dziedzinie oprogramowania, sprzętu, sztucznej inteligencji i analizy dużych danych. Współautor kilkudziesięciu publikacji w renomowanych czasopismach i w materiałach konferencji technologicznych.

Jako solista wykonuje muzykę oratoryjno-kantatową, operową i kameralną. Specjalizuje się w wykonawstwie pieśni polskich, niemieckich, francuskich i rosyjskich. Występuje z Ave Sikk i Ewą Rzetecką-Niewiadomską (Duo Polonais). Występował m.in. z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej, Polską Orkiestrą Radiową, Polską Orkiestrą Bałtycką, Orkiestrą Konserwatorium w Genewie. Wykonywał także recitale pieśni i arii operowych, m.in. z okazji Roku Chopinowskiego 2010 prezentował recitale pieśni i arii operowych w Krakowie (Willa Decjusza), Warszawie (koncert pod patronatem Prezydenta RP z okazji 100-lecia Ośrodka dla Niewidomych w Laskach) oraz w Genewie. Regularnie występuje na festiwalach muzyki organowej i wokalnej (Łódź, Polanica Zdrój, Olkusz, Świdnica, Genewa).

Stale koncertuje z wiodącymi zespołami genewskimi (m.in. Cantatio i Ensemble Vocale et Instrumentale de Carouge) wykonując przede wszystkim muzykę barokową. Nagrał madrygały Monteverdiego, Dowlanda i Moulinié w ramach albumu Resonance wydanego w 2010. Uczestniczył w licznych koncertach kantat Bacha, Telemanna i muzyki angielskiej (m.in. partia tytułowa w operze Venus i Adonis Johna Blowa). Specjalizuje się również w wykonawstwie chorału gregoriańskiego.

Patronat honorowy nad koncertem objął Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce.