15 czerwca 2020 rozpoczyna się proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Logowanie do portalu dla kandydatów: https://siedlce.edu.com.pl

 

Obowiązkiem kandydata jest wypełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w wersji elektronicznej. Prosimy o dostarczanie wydrukowanej i podpisanej papierowej wersji wniosku razem ze świadectwem ukończenia szkoły tj. od dnia 26 czerwca.

Przypominamy kandydatom, że warunkiem koniecznym przyznania dodatkowych punktów za szczególne osiągnięcia jest ich wpisanie na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach prowadzi rekrutację na rok szkolny 2020/21 do 6 klas pierwszych na podbudowie Szkoły Podstawowej:

 • 2 klasy o profilu biologiczno-chemicznym
 • 1 klasa o profilu humanistyczno-dziennikarskim
 • 1 klasa o profilu matematyczno-fizycznym
 • 1 klasa o profilu matematyczno-informatycznym
 • 1 klasa o profilu matematyczno-geograficznym

 Charakterystyka planowanych klas pierwszych:

 

Symbol

klasy

Nazwa
klasy

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji

Drugi język obcy

do wyboru z zestawu:

 

Przedmioty rozszerzone

w klasach  I / IV

Uwagi dodatkowe

trzy dla wszystkich klas

czwarty dla klasy

1A

biologiczno
- chemiczna

język polski,

matematyka,

język obcy

biologia

lub
chemia

j. francuski

j. niemiecki

j. włoski

 

1) biologia

2) chemia

3) j. angielski

Klasy dla kandydatów o zainteresowaniach przyrodniczych, przygotowują  m. in. do studiów  na kierunkach: medycyna, biomedycyna, farmacja, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, weterynaria, leśnictwo, architektura krajobrazu, technologia żywienia, biologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska, psychologia i inne.

1B

biologiczno
- chemiczna

1) biologia

2) chemia

3) matematyka

1C

matematyczno
- geograficzna

geografia

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. włoski

 

1) matematyka

2) geografia

3) j. angielski

Klasa dla kandydatów planujących studia ekonomiczno-matematyczne: ekonomia, finanse i rachunkowość, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, europeistyka, administracja i inne.

1E

humanistyczno
- prawnicza

historia

1) historia

2) WOS

3) j. angielski

Klasa dla kandydatów o zainteresowaniach humanistycznych. Przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, administracja, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, filologia polska, filologie obce, psychologia, filozofia, polityka społeczna i  inne.

1D1

(grupa)

matematyczno
- fizyczna

fizyka

j. hiszpański

j. francuski

j. niemiecki

1) matematyka

2) fizyka

3) informatyka

Klasy dla kandydatów planujących studia politechniczne  i uniwersyteckie w szczególności na kierunkach: informatyka, architektura, budownictwo, ekonomia, finanse, matematyka, fizyka, astronomia, biotechnologia, politologia.

1D2

(grupa)

matematyczno
- fizyczna

1) matematyka

2) fizyka

3) język angielski

1F

matematyczno
- informatyczna

1) matematyka

2) informatyka

3) fizyka

 

 • Rozszerzenia przedmiotowe realizowane są już w klasach pierwszych.
 • We wszystkich klasach językiem obcym obowiązkowym jest język angielski..
 • Wyboru drugiego języka obcego dokonuje uczeń podczas rekrutacji, przy potwierdzeniu woli uczęszczania do szkoły (ostateczną decyzję podejmuje komisja).
 • W pierwszym roku nauki realizowany jest przedmiot:
  • w klasach A, B, C - muzyka
  • w klasie E - filozofia
  • w klasach D,F - plastyka
 • Klasa D na etapie rekrutacji jest podzielona na dwie 15 osobowe grupy. W grupie 1D1 trzecim przedmiotem rozszerzonym jest informatyka, zaś w 1D2 język angielski.
 • Planuje się od klasy trzeciej realizację następujących przedmiotów uzupełniających:
  • w klasach A, B, - ekologia
  • w klasie C - ekonomia w praktyce
  • w klasach D,F - projektowanie techniczne
  • w klasie E – elementy dziennikarstwa

 

Harmonogram rekrutacji opublikowany na stronie MEN :

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021