Ogłoszenie 1

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia, podczas potwierdzania woli podjęcia nauki w I LO zobowiązane są dostarczyć komisji rekrutacyjnej w dniach od 6 lipca 2018 (piątek) do

12 lipca 2018 (czwartek)  komplet dokumentów:

  1. oryginał świadectwa gimnazjalnego
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  3. podpisane fotografie (2 szt.)

 Ogłoszenie 2

 

12 lipca 2018 o godz. 16:00 zapraszamy wszystkich uczniów, którzy zostali przyjęci do klas biologiczno-chemicznych na spotkanie, podczas którego zostanie dokonany przydział do klas. Obecni uczniowie sami wylosują klasę A, B lub C. Nieobecni zostaną przydzieleni poprzez komisyjne wylosowanie w obecności zebranych.

 

Ogłoszenie 3

oboz integracyjny 2018 poprawionyI Liceum Ogólnokształcące im Bolesława Prusa w Siedlcach dla nowo przyjętych osób organizuje w formie wyjazdowej we wrześniu 2018r obóz integracyjny „Obóz sukcesu – Prus bez stresu”.

Rozpoczęcie nauki w prestiżowym liceum to prawdziwe wyzwanie dla ucznia jak i jego rodziców. Wzorując się na znanych polskich liceach, w których obozy integracyjne odniosły ogromny sukces mamy zamiar wykorzystać to doświadczenie. Bloki przygotowanych zajęć mają służyć wzmacnianiu środowiska wychowawczego szkoły poprzez szybkie poznanie się osób w klasie (od imion po zainteresowania i pasje), wzajemnej akceptacji, szacunku i tolerancji oraz stworzenia odpowiednich warunków do nawiązywania przyjaźni i zdrowych relacji klasowych na żywo, a nie przez komunikatory internetowe.

Obóz zaplanowany jest w pierwszym tygodniu  nauki szkolnej i będą się tam odbywać również jednostki lekcyjne objęte podstawa programową. Zakładamy powszechność i udział wszystkich uczniów klas pierwszych. Koszt obozu wynosi 280 zł. Opłatę za obóz można wnieść w sekretariacie szkoły podczas składania oryginałów dokumentów lub na konto Rady Rodziców 14 9194 0007 0000 1632 2000 0010 z dopiskiem Obóz integracyjny - nazwisko i imię ucznia, klasa do 31 lipca. W indywidualnych przypadkach, utrudniających udział, prosimy o kontakt z dyrekcją szkoły.

Wierzymy, że dla wszystkich nowych uczniów będą to niezapomniane chwile z wieloma atrakcjami, które pozwolą się nam dobrze poznać i cieszyć się za 3 lata ze 100% wyniku na egzaminie maturalnym …

 

Ogłoszenie 4

Każdy uczeń naszej szkoły wypełnia kwestionariusz osobowy ucznia.

Na dwustronicowym formularzu prosimy o podanie:

  • danych osobowych
  • adresu i danych kontaktowych
  • danych dotyczących rodziców / opiekunów
  • informacji o ukończonym gimnazjum

oraz zadeklarowanie: (w przypadku wątpliwości co do deklaracji  pomocy udzieli komisja rekrutacyjna)

  • sposobu realizacji nauki religii / etyki
  • preferowanego drugiego obowiązkowego języka obcego
  • preferowanego trzeciego przedmiotu rozszerzonego

Druk kwestionariusza można pobrać u komisji rekrutacyjnej i wypełnić w szkole. Z uwagi na fakt, że wymagane są na nim podpisy ucznia i rodzica - kwestionariusz jest również udostępniany na naszej stronie aby można go było samodzielnie wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć komisji.

Wypełniony kwestionariusz osobowy składamy do dnia 31 lipca 2018 roku.

 

Ogłoszenie 5

Osoby zakwalifikowane, proszone są o zapoznanie się ze szkolnym zestawem podręczników na rok 2018/19

Uczniowie klas pierwszych proszeni są o wstrzymanie się z zakupem podręczników do języków obcych. Na początku roku szkolnego zostanie wykonany podział na grupy z języka angielskiego oraz przypisanie uczniów do grup innych języków obcych: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski (nie zawsze zgodnie z pierwszą preferencją określoną przez ucznia na kwestionariuszu osobowym – decyduje liczba punktów, z jaką uczeń został przyjęty)

Jednocześnie informujemy, że na początku września odbędzie się w naszej szkole kiermasz książki podczas którego można będzie nabyć używane podręczniki od uczniów starszych klas.