Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Stanisław Rutkowski

Funkcję Dyrektora pełnił od chwili powstania, tj.1923r. placówki do 1961 roku z przerwą 1939-1945. W czasie wojny był dwukrotnie aresztowany. Dzięki jego staraniom doprowadzono do odbudowy zniszczonego podczas działań wojennych dawnego gmachu szkoły i budowy internatu.

Ignacy Wojewódzki

W okresie okupacji hitlerowskiej był organizatorem i kierownikiem tajnych kompletów nauczania na poziomie ogólnokształcącym na terenie Siedlec. Po wojnie został wicedyrektorem gimnazjum i funkcję tę pełnił do 1950 r.

Jan Krawczyk

Dyrektor szkoły w roku szkolnym 1961/62

Józef Potocki

Dyrektor szkoły w latach 1962-72.

Irena Gawryjołek

Dyrektor szkoły w latach 1972-76.

Lucjan Krupa

Dyrektor szkoły w latach 1976-90. Pod jego rządami podjęto starania o pozyskanie terenu na rozbudowę szkoły i powołano Społeczny Komitet Rozbudowy.

Adam Owczarczyk

Dyrektor szkoły w latach 1.01.1991-31.08.2007. Był jednym z dyrektorów, który najdłużej sprawował tę funkcję (17lat). Za jego kadencji zbudowano nową salę gimnastyczną oraz wykonano generalny remont elewacji szkoły przywracając wygląd sprzed II wojny światowej. Wykazał się dużym zaangażowaniem w pracy pedagogicznej. Podjął wiele cennych i nowatorskich inicjatyw służących rozwojowi uznanej w środowisku naszego miasta szkole średniej. Na pierwszym miejscu zawsze stawiał dobro uczniów. Doceniał też pracę nauczycieli, często występował z wnioskami o nagrody i odznaczenia. Był wielkim przyjacielem młodzieży.