2016

 • Ks. dr Wiesław Niewęgłowski - w kategorii "Największy Prusak"
 • Karol Przesmycki - w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Anna Kublik - w kategorii "Nauczyciel"
 • Dominik Bobryk - w kategorii "Uczeń"

2015

 • Stefan Somla - w kategorii "Największy Prusak"
 • Adam Jończyk - w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Barbara Kwiatkowska - w kategorii "Nauczyciel"
 • Aleksandra Podniesińska - w kategorii "Uczeń"

2014

 • prof. Bogdan Chazan - w kategorii "Największy Prusak"
 • IV LO im. het. Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach - w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Janina Chromińska - w kategorii "Nauczyciel"
 • Szymon Przesmycki - w kategorii "Uczeń"

2013

 • Jerzy Pawlak - w kategorii "Największy Prusak"
 • Krzysztof Figat - Prezes firmy "PEC"- w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Jan Chróścicki - w kategorii "Nauczyciel"
 • Magdalena Szczerbaciuk - w kategorii "Uczeń"

2012

 • Wojciech Kudelski - w kategorii "Największy Prusak"
 • dr Michał Skalski - WUM - w kategorii "Osoba/istytucja zasłużona dla szkoły"
 • Teresa Nasiłowska - w kategorii "Nauczyciel"
 • Michał Boruta - w kategorii "Uczeń"

2011

 • Witold Okniński - Przewodniczący Komitetu Zjazdowego - w kategorii "Największy Prusak"
 • Piotr Ziemiński - Przewodniczący Rady Rodziców - w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Celina Panasiuk - w kategorii "Nauczyciel"
 • Weronika Chacińska - w kategorii "Uczeń"

2010

 • o. Leon Knabit - w kategorii "Największy Prusak"
 • Kazimierz Paryła - Skarbnik Miasta Siedlce - w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Renata Soczkiewicz - w kategorii "Nauczyciel"
 • Olga Rogalska - w kategorii "Uczeń"

2009

 • Stanisław Przesmycki Prezes firmy "ZELTECH"- w kategorii "Osoba/instytucja zasłużona dla szkoły"
 • Adam Owczarczyk - w kategorii "Nauczyciel"
 • Piotr Jakimiak - w kategorii "Uczeń"