Matura2020.jpg

1. W czasie matury zdający wchodzą do budynku z zachowaniem odległości, mają zasłonięte usta i nos oraz przy wejściu dezynfekują dłonie. Kierują się do wejść w zależności od sali w której zdają:

  1. Wejście od ul. Floriańskiej: 2 piętro stary budynek: 21, 22, 24, 26, 28, 29, 33
  2. Wejście od dziedzińca (przy bibliotece): 1 piętro i parter stary budynek: 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20
  3. Wejście przez szatnię: sala 41 (środkowy sektor sali gimnastycznej):
  4. Wejście przy sali gimnastycznej: sala 40 (pierwszy sektor sali gimnastycznej) i sale w nowym budynku: 14, 34, 35, 36, 39(baletówka)
  5. Wejście od boiska : sala 42 (ze szczytu sali gimnastycznej)

2. Tegoroczni absolwenci przynoszą ze sobą paski kodowe. Absolwenci z poprzednich lat dostaną je w sali.