Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stronie https://cke.gov.pl/ opublikował komunikaty dotyczące egzaminów maturalnych przeprowadzanych w 2019 roku:

 

Zachęcam maturzystów do zapoznania się z opublikowanymi komunikatami.