Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stronie www.cke.edu.pl opublikował komunikaty dotyczące egzaminów maturalnych przeprowadzanych w 2018 roku:

 

Zachęcam maturzystów do zapoznania się z opublikowanymi komunikatami.