Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje, że obowiązek przekazania rodzicom uczniów, kluczowych informacji o egzaminie maturalnym, został zrealizowany przez wychowawców klas podczas spotkania z rodzicami 27.01.2017r.
Wszystkie osoby nieobecne, ale również chętni uczniowie i absolwenci proszeni są o zapoznanie się z załączonym materiałem.

INFORMACJA O EGZAMINIE MATURALNYM DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)