Stawka dzienna  za wyżywienie wynosi 11,50 zł . Opłatę za wyżywienie można uiszczać w kasie szkoły lub przelewem

na konto: 64 1050 1953 1000 0023 5336 1997

ING o/Siedlce

 

Czesne 30zł miesięcznie wpłacane do Kierownika Internatu.

 

Kaucja dla osób nowoprzyjętych wynosi 50zł. Zwracana z chwilą wymeldowania się z Internatu

 

Rada Rodziców 50 zł rocznie