Płatność za obiady w roku szkolnym 2021/22 wyłącznie przelewem na konto.

Rachunek bankowy do opłaty za wyżywienie:
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa
ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce
ING Bank Śląski 64 1050 1953 1000 0023 5336 1997

Za  styczeń 2022:

opłata do 05 stycznia 2022r.

  • internat - 15x14zł – 210zł 
  • maturzyści z internatu korzystający z wyżywienia 05.01.2022      16x14 - 224zł                                  
  • młodzież szkolna obiady - 15x5zł – 75zł                  
  • pracownicy - 15x7zł – 105zł                                           

 W przypadku nieobecności osoby korzystającej z posiłków  w stołówce szkolnej, przysługuje zwrot opłaty za dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej
W PRZEDDZIEŃ ABSENCJI do godz. 9.00
. Tel. 25 794 34 65

Rachunek bankowy dla opłaty stałej za internat

(60zł do 05.01.2022):
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa
ul. Floriańska 10, 08-110 Siedlce
ING Bank Śląski 98 1050 1953 1000 0023 4840 9729