Uwaga!

Podania o przyjęcie do Internatu kandydaci do klas I składają od godziny 1200 16 lipca 2019r do godz. 1000

24 lipca 2019r. Podania należy składać w pokoju wychowawców lub kancelarii Internatu.