Lista osób przyjętych do internatu na rok szkolny 2018/2019 zostanie opublikowana 12.07.2018 r. o godz. 1600, zgodnie z przydzielonymi wcześniej kodami.