Szanowni Państwo, w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i rodziców naszej szkoły dodatkowo poza możliwością kontaktu poprzez dziennik elektroniczny uruchamiamy telefoniczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Zachęcamy do kontaktu ze szkolnym psychologiem, pedagogiem, wychowawcami, dyrekcją szkoły.

Dni tygodnia

Dyżur psychologa
tel. 604 234 080

Dyżur pedagoga
tel. 608 446 589

 

Poniedziałek

11:00 - 14:00

9:00 - 13:00

możliwość konsultacji także poprzez dziennik Librus

Wtorek

8:00 – 10:00

10:00 – 14:00

Środa

8:00 – 12:00

10:00 – 14:00

Czwartek

8:00 – 10:00

8:00 – 13:00

Piątek

---

8:00 – 12:00

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 15/2020 z dnia 19.03.2020r. w sprawie  zakazu korzystania z obiektów szkolnych

Na podstawie § 19 ust. 1 oraz 3 pkt 1, 8 i 10 Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia  14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn, zm.), zgodnie z zaleceniem Prezydenta Miasta Siedlce  zarządzam,  co następuje :
§ 1
Wprowadzam zakaz korzystania z obiektów szkolnych.
§ 2
1. Zakaz korzystania z obiektów dotyczy podmiotów zewnętrznych korzystających z wynajmu obiektu i pomieszczeń szkolnych oraz podmiotów szkolnych.
2. Zakaz, o którym mowa w §1  nie dotyczy miejsc pracy pracowników administracji  i obsługi szkoły.
§ 3
Zakaz korzystania z obiektów szkolnych obowiązuje do odwołania.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor I LO im.B.Prusa
Andrzej Kopiec       

Więcej o: Organizacja zajęć...

W związku z pandemią koronowirusa i zawieszeniem zajęć w szkole, materiały i ćwiczenia dla uczniów poszczególnych klas do samodzielnej pracy w domu zostaną określone i przesłane przez dziennik Synergia Librus. Prosimy o przeglądanie komunikatów o sposobie wykonywania zajęć. Czas ten nie jest okresem ferii, w związku z tym uczniowie są zobowiązani do innej formy nauki. Zalecamy młodzieży pozostawanie w domu, a ewentualne kontakty z rówieśnikami i innymi osobami poprzez media społecznościowe. Decyzja Ministra Edukacji związana z odwołaniem zajęć podyktowana została koniecznością ograniczenia kontaktów.
Prosimy też o śledzenie komunikatów, wskazówek, zaleceń i propozycji do wykorzystania zamieszczanych na stronie MEN (www.gov.pl/web/edukacja).

Więcej o: Biblioteka otwarta...

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych informuję, że w dniach 12 i 13 marca br. zostały zaplanowane dyżury w bibliotece szkolnej od godz. 11:00 do 13:30, tak aby młodzież (szczególnie klas maturalnych) w wyjątkowych przypadkach mogła wypożyczyć sobie lektury.

Więcej o: Podsumowanie II...
We wtorek 10 marca 2020 r. w Collegium Mazovia - Innowacyjna Szkoła Wyższa odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki II etapu XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej w okręgu siedlecko-ostrołęckim.
Podium zawodów w grupie mechaniczno-budowlanej należało do uczniów z naszej szkoły. Bartek Ożarek (3d) zajął I miejsce, Samuel Janas (2f) II miejsce, a Wojciech Kielak (3f) III miejsce. Udział w II etapie OWT wzięli także Lena Miler (2d) oraz Mateusz Bolesta (3f). Opiekunem młodzieży jest Sławomir Miernicki.

O udział w zawodach finałowych walczą Bartek i Samuel. 
Relacja fotograficzna na stronie uczelni >tutaj<

Serdecznie gratulujemy!

Więcej o: Zbiórka dla Kacperka

W ubiegły piątek 07.02.2020 odbyła się zbiórka pieniędzy, której celem była pomoc cierpiącemu na rdzeniowy zanik mięśni Kacperkowi Borucie.
Do akcji włączyły się piekarnie w regionie, które przekazały zysk ze sprzedaży na ten szczytny cel.
Wolontariuszom Prusa udało się zebrać ponad 51 tysięcy złotych.

Relacja fotograficzna

Więcej o: Uczniowie

W dniu 5 lutego 2020r. uczniowie klas drugich i pierwszych uczestniczyli w nagraniach teleturnieju Koło Fortuny emitowanego na antenie TVP2

Więcej o: Magdalena Kowieska...

Uczennica klasy 1eg Magdalena Kowieska zajęła 1. miejsce w Wielkim Teście o Juliuszu Słowackim. Konkurs został przeprowadzony 9 stycznia 2020 r. w czasie Spotkania Szkół Partnerskich Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. W zmaganiach brała udział młodzież z 8 Szkół Partnerskich z Lublina i regionu.

Wyniki można znaleźć, korzystając z linku:

Relacja fotograficzna link:

Magdzie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

 W dniu 31 stycznia 2020r. (piątek)  odbędą się semestralne spotkania dla rodziców uczniów naszej szkoły wg następującego harmonogramu:

  1. godz. 1530 – internat - Rodzice uczniów mieszkających w internacie,
  2. godz. 1630 – sala gimnastyczna - Rodzice uczniów klas pierwszych
  3. godz. 1630 – w salach lekcyjnych - Rodzice uczniów wszystkich klas drugich i trzecich zgodnie z przydziałem sal
  4. godz. 1700 – w salach lekcyjnych - Rodzice uczniów klas pierwszych zgodnie z przydziałem sal
  5. godz. 1730 – spotkanie Rady Rodziców w sali nr 17  (1 Rodzic z każdego oddziału).
  6. godz. 1600 -1800 -dyżury konsultacyjne nauczycieli

Więcej o: Nasza szachowa...

We wtorek 28 stycznia 2020 r. odbył się mecz szachowy ZSP Nr 4 - I LO Prus. Wynik to 1,5 - 2,5.
Nasza I Drużyna w składzie: Wojciech Kakowski (1d), Wojciech Kanicki (1f), Gabrysia Izdebska (3g) oraz Filip Piskorski (3e) pokonała drużynę Gospodarzy. Relacja fotograficzna w TS.

Rewanż gramy u siebie.


Serdecznie Gratulujemy!