Więcej o: Wesołych Świąt...

       Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Życzymy wszystkim uczniom, ich rodzicom, absolwentom, pracownikom i sympatykom szkoły, aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła radość, spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia.
Dyrekcja, pracownicy i uczniowie  I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach.

Więcej o: Konkurs Wejściówka...

          W związku z wprowadzonym przez Ministra Edukacji Narodowej na całym terenie kraju zawieszenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych z powodu epidemii koronawirusa konkurs Wejściówka w roku 2020 zostaje odwołany.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, chcąc wesprzeć organizację procesu nauczania zdalnego, opracowało poradnik zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość.

W dokumencie zwraca się uwagę, że wiele wydawnictw i innych instytucji udostępnia teraz bezpłatnie swoje zasoby. MEN proponuje również przeprowadzenie w pierwszych dniach kwietnia próbnego egzaminu maturalnego.

 

Załącznik:

Kształcenie na odległość–poradnik dla szkół.pdf

 

W związku z przedłużającym się okresem czasowego zamknięcia szkół oraz unormowaniem prawnym przez MEN możliwości prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, kontynuując naukę na odległość z dniem 25 marca szkoła zmienia zasady realizacji zajęć dydaktycznych. Nowe ustalenia dotyczyć będą zarówno metod i technik kształcenia na odległość, sposobu monitorowania i weryfikacji postępów uczniów oraz informowania uczniów i rodziców o postępach uczniów, także konsultacji uczniów i rodziców z nauczycielami oraz sposobu dokumentacji realizacji zadań.

Podstawowym narzędziem do prowadzenia zajęć, przesyłania materiałów i ćwiczeń dla uczniów poszczególnych klas, a także oceniania postępów uczniów pozostaje dziennik elektroniczny.

Szersze informacje na ten temat w dzienniku Librus Synergia.

Szanowni Państwo, w ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i rodziców naszej szkoły dodatkowo poza możliwością kontaktu poprzez dziennik elektroniczny uruchamiamy telefoniczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
Zachęcamy do kontaktu ze szkolnym psychologiem, pedagogiem, wychowawcami, dyrekcją szkoły.

Dni tygodnia

Dyżur psychologa
tel. 604 234 080

Dyżur pedagoga
tel. 608 446 589

 

Poniedziałek

11:00 - 14:00

9:00 - 13:00

możliwość konsultacji także poprzez dziennik Librus

Wtorek

8:00 – 10:00

10:00 – 14:00

Środa

8:00 – 12:00

10:00 – 14:00

Czwartek

8:00 – 10:00

8:00 – 13:00

Piątek

---

8:00 – 12:00

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 15/2020 z dnia 19.03.2020r. w sprawie  zakazu korzystania z obiektów szkolnych

Na podstawie § 19 ust. 1 oraz 3 pkt 1, 8 i 10 Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Siedlcach w związku z art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia  14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn, zm.), zgodnie z zaleceniem Prezydenta Miasta Siedlce  zarządzam,  co następuje :
§ 1
Wprowadzam zakaz korzystania z obiektów szkolnych.
§ 2
1. Zakaz korzystania z obiektów dotyczy podmiotów zewnętrznych korzystających z wynajmu obiektu i pomieszczeń szkolnych oraz podmiotów szkolnych.
2. Zakaz, o którym mowa w §1  nie dotyczy miejsc pracy pracowników administracji  i obsługi szkoły.
§ 3
Zakaz korzystania z obiektów szkolnych obowiązuje do odwołania.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor I LO im.B.Prusa
Andrzej Kopiec       

Więcej o: Organizacja zajęć...

W związku z pandemią koronowirusa i zawieszeniem zajęć w szkole, materiały i ćwiczenia dla uczniów poszczególnych klas do samodzielnej pracy w domu zostaną określone i przesłane przez dziennik Synergia Librus. Prosimy o przeglądanie komunikatów o sposobie wykonywania zajęć. Czas ten nie jest okresem ferii, w związku z tym uczniowie są zobowiązani do innej formy nauki. Zalecamy młodzieży pozostawanie w domu, a ewentualne kontakty z rówieśnikami i innymi osobami poprzez media społecznościowe. Decyzja Ministra Edukacji związana z odwołaniem zajęć podyktowana została koniecznością ograniczenia kontaktów.
Prosimy też o śledzenie komunikatów, wskazówek, zaleceń i propozycji do wykorzystania zamieszczanych na stronie MEN (www.gov.pl/web/edukacja).

Więcej o: Biblioteka otwarta...

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych informuję, że w dniach 12 i 13 marca br. zostały zaplanowane dyżury w bibliotece szkolnej od godz. 11:00 do 13:30, tak aby młodzież (szczególnie klas maturalnych) w wyjątkowych przypadkach mogła wypożyczyć sobie lektury.

Więcej o: Podsumowanie II...
We wtorek 10 marca 2020 r. w Collegium Mazovia - Innowacyjna Szkoła Wyższa odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki II etapu XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej w okręgu siedlecko-ostrołęckim.
Podium zawodów w grupie mechaniczno-budowlanej należało do uczniów z naszej szkoły. Bartek Ożarek (3d) zajął I miejsce, Samuel Janas (2f) II miejsce, a Wojciech Kielak (3f) III miejsce. Udział w II etapie OWT wzięli także Lena Miler (2d) oraz Mateusz Bolesta (3f). Opiekunem młodzieży jest Sławomir Miernicki.

O udział w zawodach finałowych walczą Bartek i Samuel. 
Relacja fotograficzna na stronie uczelni >tutaj<

Serdecznie gratulujemy!

Więcej o: Zbiórka dla Kacperka

W ubiegły piątek 07.02.2020 odbyła się zbiórka pieniędzy, której celem była pomoc cierpiącemu na rdzeniowy zanik mięśni Kacperkowi Borucie.
Do akcji włączyły się piekarnie w regionie, które przekazały zysk ze sprzedaży na ten szczytny cel.
Wolontariuszom Prusa udało się zebrać ponad 51 tysięcy złotych.

Relacja fotograficzna