Miło nam poinformować, ze nasza Szkoła znalazła się wśród laureatów konkursu grantowego Banku Zachodniego "Bank Ambitnej Młodzieży". Otrzymaliśmy grant pieniężny w wysokości 3600 zł z przeznaczeniem na realizację projektu naukowo-dydaktycznego "Zbadaj co zjadasz"

Projekt ten obejmuje przeprowadzenie zajęć warsztatowych z chemii z wykorzystaniem zakupionych z otrzymanych środków pomocy naukowych (sprzętu laboratoryjnego i odczynników) oraz zestawów ćwiczeniowych do analizy żywności. Wezmą w nim udział uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym, a zajęcia tego typu pozwolą im na wykorzystanie zdobywanej wiedzy w praktyce.

Celem głównym projektu jest uświadomienie potrzeby zwracania uwagi na skład chemiczny spożywanej żywności oraz zaprezentowanie metod identyfikacji składników pokarmowych w żywności. Wszystkie eksperymenty uczniowie wykonają samodzielnie. Wysłuchają też wykładu o chromatograficznych metodach badania żywności. Nabyta wiedza okaże się zapewne przydatna także podczas zdawania egzaminu maturalnego z chemii, a pozyskane zakupy pozwolą dodatkowo na prowadzenie bieżących lekcji chemii na jeszcze wyższym poziomie.

Warto dodać, że do konkursu zgłosiło się kilkaset podmiotów (w tym różnego typu szkół), wybranych do dofinansowania zostało zaś jedynie 42 z nich. Widać więc, że nasze Liceum trzyma się ścisłej czołówki i jest postrzegane jako szkoła, w którą warto inwestować, i w której uczy się najambitniejsza młodzież.

Gratulacje!

O postępach realizacji Projektu będziemy informować w bieżących fotorelacjach.