Zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w obozie edukacyjnym " EuroWeek- Szkoła Liderów", który odbędzie się w dniach 16 - 20 marca 2017r.

Program EuroWeek–Szkoła Liderów jest specjalnym obozem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.

Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży–stowarzyszenia posiadającego
wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej na rzecz młodzieży.

Oto relacja Roberta Tomaszewskiego, ucznia klasy IIg z zeszłorocznego pobytu:

Nasza szkoła na Euroweek'u

"W dniach od 18 do 22 lutego uczniowie naszej szkoły pod opieką p. prof. Doroty Krasuskiej i p.prof. Wioletty Krzyżanowskiej - Śmietanko brali udział w specjalistycznym obozie szkoleniowym „EuroWeek- szkoła liderów", który odbył się w Międzygórzu- malowniczej górskiej miejscowości na Ziemi Kłodzkiej. Celem tego projektu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności, które pozwolą im aktywnie włączyć się w życie społeczne i zawodowe Europy. Obóz obejmował 4 bloki tematyczne: „Praca, praca w grupie", „Kierowanie", „Kultury świata i „Europa; stosunki międzynarodowe". Większość zajęć prowadzona była w języku angielskim przez szkoleniowców i wolontariuszy EFM z Dominikany, Meksyku, Łotwy, Indonezji, Wietnamu, Kenii, Indii i Azerbejdżanu. Nasi uczniowie brali udział w ciekawych warsztatach i poznali wiele kultur. Ponadto codzienne używanie języka angielskiego w rozmowach z native speakerami stanowiło cenną lekcję w kształceniu umiejętności językowych. Wszystkiemu towarzyszyły gry i zabawy integracyjne w świetnej atmosferze. W przerwie między zajęciami cała grupa udała się na wycieczkę do Bystrzycy Kłodzkiej i Kłodzka, podczas której zwiedzano m.in. Muzeum Filumenistyczne oraz podziwiano piękne górskie krajobrazy. Po czterech wyczerpujących dniach odbyło się uroczyste pożegnanie, na którym każdy z uczestników otrzymał certyfikat."

Zgłoszenia do udziału w wyjeździe przyjmuje p. Dorota Krasuska.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się w piątek 13 stycznia o godz. 10.30 w sali 36.