W dniu 7 kwietnia 2017 r. (piątek)  odbędą się śródsemestralne spotkania dla rodziców uczniów  klas pierwszych i drugich naszej szkoły.

Harmonogram spotkań:

  1. godz. 1530internat - rodzice uczniów mieszkających w internacie,
  2. godz. 1630rodzice uczniów wszystkich klas - w salach zgodnie z przydziałem
  3. godz. 1715sala nr 17 – spotkanie Rady Rodziców (1 Rodzic z każdego oddziału).
  4. do godz. 1800 –  indywidualne konsultacje dla rodziców.

Przydział sal na spotkania rodziców uczniów poszczególnych klas:

Klasa

A

B

C

D

E

F

G

I

17B

11

33

24

29

28

37

II

21

16

10

26

17

18

34