W dniu 27 stycznia 2017 r. odbędą się spotkania dla rodziców uczniów wszystkich klas  naszej Szkoły.

Harmonogram spotkań  rodziców  z  wychowawcami  klas:

  1. Rodzice uczniów mieszkających w internacie - od godz. 15:30 -  internat;
  2. Rodzice uczniów wszystkich klas w salach lekcyjnych - godz. 16:30 wg następującego przydziału sal:  
  3. Spotkanie Rady Rodziców  (1 Rodzic z każdego oddziału) - godz. 17:40 w sali nr 17 .
  4. Indywidualne konsultacje dla rodziców – do godz. 18:00

Klasa

A

B

C

D

E

F

G

H

III

12

A3

13

22

35

8

20

14

II

21

16

10

26

17

18

34

 

I

17B

11

33

24

29

28

37