W dniu 9 września 2016 r. (piątek)  odbędą się organizacyjne spotkania dla rodziców uczniów naszej szkoły wg następującego harmonogramu:

  1. godz. 1530 - internat - rodzice uczniów klas pierwszych mieszkających w internacie,
  2. godz. 1630 - sala gimnastyczna - rodzice uczniów klas pierwszych (później spotkania z wychowawcami w salach około 1710 ),
  3. godz. 1700 – rodzice uczniów klas drugich i trzecich w salach zgodnie z przydziałem,
  4. ok. godz. 1740 sala nr 16 – spotkanie Rady Rodziców (1 Rodzic z każdego oddziału).

Przydział sal lekcyjnych na spotkania rodziców uczniów poszczególnych klas:

Klasa

Sala

 

Klasa

Sala

 

Klasa

Sala

1A

20

 

2A

21

 

3A

12

1B

11

 

2B

A3

 

3B

18

1C

17B

 

2C

19

 

3C

13

1D

24

 

2D

26

 

3D

22

1E

33

 

2E

--

 

3E

35

1F

28

 

2F

16

 

3F

8

1G

14

 

2G

34

 

3G

29

           

3H

10

Spotkanie rodziców uczniów klasy 2e odbędzie się w innym terminie, o którym zostaną powiadomieni przez wychowawcę klasy.