W dniu 7 kwietnia 2017 r. (piątek)  odbędą się śródsemestralne spotkania dla rodziców uczniów  klas pierwszych i drugich naszej szkoły.

Harmonogram spotkań:

 1. godz. 1530internat - rodzice uczniów mieszkających w internacie,
 2. godz. 1630rodzice uczniów wszystkich klas - w salach zgodnie z przydziałem
 3. godz. 1715sala nr 17 – spotkanie Rady Rodziców (1 Rodzic z każdego oddziału).
 4. do godz. 1800 –  indywidualne konsultacje dla rodziców.

W dniu 27 stycznia 2017 r. odbędą się spotkania dla rodziców uczniów wszystkich klas  naszej Szkoły.

Harmonogram spotkań  rodziców  z  wychowawcami  klas:

 1. Rodzice uczniów mieszkających w internacie - od godz. 15:30 -  internat;
 2. Rodzice uczniów wszystkich klas w salach lekcyjnych - godz. 16:30 wg następującego przydziału sal:  
 3. Spotkanie Rady Rodziców  (1 Rodzic z każdego oddziału) - godz. 17:40 w sali nr 17 .
 4. Indywidualne konsultacje dla rodziców – do godz. 18:00

W dniu 9 września 2016 r. (piątek)  odbędą się organizacyjne spotkania dla rodziców uczniów naszej szkoły wg następującego harmonogramu:

 1. godz. 1530 - internat - rodzice uczniów klas pierwszych mieszkających w internacie,
 2. godz. 1630 - sala gimnastyczna - rodzice uczniów klas pierwszych (później spotkania z wychowawcami w salach około 1710 ),
 3. godz. 1700 – rodzice uczniów klas drugich i trzecich w salach zgodnie z przydziałem,
 4. ok. godz. 1740 sala nr 16 – spotkanie Rady Rodziców (1 Rodzic z każdego oddziału).