Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie został opublikowany komunikat informujący, że terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 Mazowiecki Kurator Oświaty  określi najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2017 r.